POLITICA DE CONFIDENTIALITATE


Politica de confidentialitate si protectia datelor cu caracter personal


In cursul activitatii sale si in scopul furnizarii Serviciilor (asa cum sunt definite Conditiile Generale pentru Utilizarea site-ului (CGU)), B2I.APP este obligat sa colecteze si sa prelucreze datele personale ale utilizatorilor sai (denumite in continuare „Utilizatori”).

Prezenta politica de confidentialitate, implementata de B2I.APP, are scopul de a oferi Utilizatorilor un rezumat si o imagine de ansamblu asupra prelucrarii datelor cu caracter personal efectuate de B2I.APP.

B2I.APP acorda o importanta deosebita respectarii vietii private a Utilizatorilor si a confidentialitatii datelor lor personale si, prin urmare, se angajeaza sa prelucreze datele in conformitate cu legile si reglementarile aplicabile, si in special Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora si la libera circulatie a acestor date (denumit in continuare „GDPR”).


Definitii

Date personale: orice informatie referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila, adica o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, prin referire la un numar de identificare sau la unul sau mai multe elemente specifice acelei persoane.

Prelucrarea datelor cu caracter personal: orice operatiune sau orice set de operatiuni referitoare la datele cu caracter personal, indiferent de procesul utilizat, si in special colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, preluarea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispozitie in alt mod, alinierea sau combinarea, precum si blocarea, stergerea sau distrugerea.

Cookie : un cookie este o informatie plasata pe hard disk-ul utilizatorilor de Internet de catre serverul site-ului pe care il viziteaza. Contine mai multe date: numele serverului care l-a instalat, un identificator sub forma unui numar unic si, eventual, o data de expirare. Aceste informatii sunt uneori stocate pe computer intr-un fisier text simplu pe care il acceseaza un server pentru a citi si salva informatii.


Date colectate

B2I.APP colecteaza date de la Utilizatori pentru a le pune la dispozitie Serviciile pentru care s-au abonat la platforma.

Caracterul obligatoriu sau optional al datelor furnizate (pentru a finaliza inregistrarea Utilizatorilor si pentru a presta Serviciile) este indicat in momentul colectarii printr-un asterisc. In plus, anumite date sunt colectate automat ca urmare a actiunilor Utilizatorului pe site (vezi paragraful despre cookie-uri).


Scopuri

Datele personale colectate de B2I.APP in timpul prestarii Serviciilor sunt necesare pentru indeplinirea contractelor incheiate cu Utilizatorii, sau pentru a permite B2I.APP sa-si urmareasca interesele legitime, cu respectarea drepturilor Utilizatorilor. Anumite date pot fi prelucrate si pe baza consimtamantului Utilizatorilor.

Scopurile pentru care B2I.APP prelucreaza datele sunt urmatoarele:

 • managementul comercial si contabil al contractului;

 • managementul activitatilor de achizitie de clienti si marketingi;

 • detectarea comportamentului rau intentionat (frauda, phishing, spam etc.);

 • imbunatatirea experientei Utilizatorilor pe site;


Destinatarii datelor

Datele personale colectate sunt destinate departamentelor comerciale si contabile ale B2I.APP. Pot fi transmise unor terti procesatori de date pe care B2I.APP este autorizat sa ii foloseasca in contextul prestarii Serviciilor sale.

In acest context, datele personale pot fi transferate intr-o tara din UE sau din afara UE. B2I.APP implementeaza garantii care asigura protectia si securitatea acestor date, in conformitate cu regulile si reglementarile aplicabile.

B2I.APP nu transfera si nu inchiriaza date cu caracter personal catre terti in scopuri de marketing fara acordul expres al Utilizatorilor B2I.APP.

In plus, datele cu caracter personal pot fi dezvaluite tertilor in alte scopuri decat marketingul, numai in urmatoarele cazuri:

 • cu autorizarea acestora;

 • la cererea autoritatilor judiciare competente, sau in contextul unui litigiu juridic.


Perioada de pastrare a datelor

Pentru a-si indeplini obligatiile legale sau pentru a avea elementele necesare pentru a-si afirma drepturile, B2I.APP va putea pastra datele in conditiile stabilite de normele si reglementarile aplicabile.

Utilizatorilor sai sunt pastrate pentru o perioada de maximum doi ani de la incetarea relatiei contractuale pentru Utilizatorii care sunt clienti, sau de la colectarea acestora de catre operatorul de date sau ultimul contact de la Utilizatorii potentiali, pentru datele referitoare la acestia din urma.

Incetarea relatiei contractuale se intelege ca rezilierea expresa a contractului de catre Utilizator, sau neutilizarea Serviciilor B2I.APP pe o perioada de trei ani.


Drepturile Utilizatorilor

In conformitate cu regulile aplicabile, Utilizatorii au dreptul de a accesa si de a rectifica datele lor personale, ceea ce le permite sa rectifice, sa completeze, sa actualizeze sau sa stearga datele care sunt inexacte, incomplete, ambigue sau depasite sau a caror colectare, utilizare, comunicare , sau depozitarea este interzisa.

Utilizatorii au, de asemenea, dreptul de a solicita limitarea prelucrarii si de a se opune pe motive legitime prelucrarii datelor lor personale. Utilizatorul poate comunica, de asemenea, instructiuni cu privire la soarta datelor sale personale in cazul decesului acestora.

Acolo unde este cazul, Utilizatorul poate solicita portabilitatea datelor sale personale sau, in cazul in care temeiul legal al prelucrarii este consimtamantul, isi poate retrage consimtamantul in orice moment.

Utilizatorii isi pot exercita drepturile trimitand un e-mail la data.protection@b2i.app sau o scrisoare catre:

B2I.APP SRL – Politica de confidentialitate

Str. Principala Nr. 98, Sat Niuved, Com. Tamaseu, Jud. Bihor, Romania.

Aceste cereri vor fi procesate in termen de maximum 30 de zile.

Utilizatorii pot, de asemenea, oricand sa modifice datele care le apartin, contactand departamentul de relatii cu clientii la info@b2i.ro sau prin formularele primite pe e-mail.

Utilizatorii se pot dezabona de la newsletter-ul B2I.APP sau de la e-mailurile de marketing, urmand linkurile de dezabonare din fiecare dintre aceste e-mailuri.

Utilizatorii pot accesa informatii detaliate cu privire la utilizarea datelor lor personale, in special cu privire la scopurile prelucrarii, bazele juridice care permit B2I.APP sa prelucreze datele, perioada de stocare a acestora, destinatarii sai si, dupa caz, transferul acestora intr-o tara. in afara Uniunii Europene, precum si garantiile de conformitate aferente instituite pentru astfel de transferuri. Pentru a face acest lucru, Utilizatorul isi poate trimite cererea prin e-mail la data.protection@b2i.app.


Cookie-uri

O vizita pe acest site poate plasa urmatoarele cookie-uri:

 • _zlcmid – folosit la log-in si care stocheaza adresa de e-mail

 • XSRF-TOKEN – folosit pentru protectie la autentificare

 • b2i_app_session – folosit pentru stocarea sesiunii (Laravel)

 • _GRECAPTCHA – folosit pentru analiza de risc (recaptcha v3 de la Google)


Securitate

B2I.APP a luat toate masurile de precautie necesare pentru a pastra securitatea datelor cu caracter personal si, in special, pentru a preveni accesarea acestora de catre terti neautorizati, distorsionarea sau deteriorarea lor.

Aceste masuri includ urmatoarele:

 • Firewall cu mai multe niveluri.

 • Solutii pentru protectia antivirus si detectarea incercarilor de intruziune.

 • Transmiterea datelor criptate folosind tehnologia SSL/https/VPN.

 • Centre de date certificate Tier 3 si PCI DSS.

In plus, accesul la prelucrarea datelor in numele B2I.APP de catre serviciile terte primitoare necesita autentificarea persoanelor care acceseaza datele, prin intermediul unui cod de acces si a unei parole individuale, suficient de robuste si care pot fi reinnoite periodic.

Orice intrebari despre securitatea site-ului B2I.APP pot fi adresate la info@b2i.ro sau prin formularul de contact https://b2i.app/contact.


Modificarea Politicii de confidentialitate

B2I.APP isi rezerva dreptul de a modifica aceasta Politica de confidentialitate pentru a se conforma la modificarile din legile si reglementarile aplicabile.

Utilizatorii vor fi informati cu privire la orice modificari aduse acestei politici prin intermediul site-ului nostru web.


Contact

Orice intrebari despre Politica de confidentialitate a B2I.APP pot fi trimise prin e-mail la data.protection@b2i.app sau prin posta la:

B2I.APP SRL – Politica de confidentialitate

Str. Principala Nr. 98, Sat Niuved, Com. Tamaseu, Jud. Bihor, Romania


Ultima actualizare: 11.05.2022