TERMENI SI CONDITII


Conditii Generale pentru Utilizarea site-ului (CGU)


Preambul

B2I.APP SRL este o societate cu raspundere limitata, inregistrata la ORC Bihor sub nr. J5/1184/2021, avand CUI: 44207807, cu sediul in Str. Principala Nr. 98, Sat Niuved, Com. Tamaseu, Jud. Bihor, Romania, care opereaza o solutie de dezvoltare, prelucrare, furnizare, filtrare si export de rapoarte interactive si de furnizare de video-uri cu sfaturi de business sau training prin intermediul site-ului sau https://b2i.app („ Site-ul ”).

Scopul acestor Conditii Generale pentru utilizarea site-ului este de a defini termenii de utilizare a serviciilor B2I.APP SRL. Acestea constituie un acord legal si obligatoriu intre B2I.APP SRL si orice utilizator al Platformei https:// b2i.app („Utilizatorul”).

Pentru a accesa, naviga sau utiliza Serviciile noastre, Utilizatorul trebuie sa fie de acord neconditionat cu acesti Termeni. Utilizatorul poate accepta Termenii facand click in diverse formulare unde se solicita in mod expres acest lucru sau prin utilizarea efectiva a Serviciilor. Prin abonarea sau utilizarea Site-ului, Platformei sau Serviciilor, se va considera ca Utilizatorul a citit si acceptat fara rezerve versiunea actuala a acestor Conditii Generale de Utilizare si Utilizatorul declara si garanteaza ca are cel putin 18 ani si ca are dreptul si capacitatea legala de a intra in acesti Termeni de utilizare. Deoarece Utilizatorii acceseaza Serviciile in numele unei persoane juridice, Utilizatorul declara si garanteaza ca este autorizat (are calitate, capacitate si competenta personala sau delegata) sa actioneze in numele entitatii juridice si sa oblige aceasta entitate juridica la acesti Termeni de utilizare. In caz contrar, isi asuma raspunderea personala pentru orice obligatii, de natura morala sau materiala, nascute in sarcina Utilizatorului, fata de B2I.APP SRL sau fata de orice tert. Utilizatorul garanteaza ca organizatia pe care o reprezinta are dreptul sa furnizeze informatiile prelucrate de B2I.APP SRL in numele Utilizatorului pentru a obtine rapoartele interactive si video-urile furnizate prin intermediul Platformei.

Orice conditii speciale eventual negociate intre B2I.APP SRL si Utilizator vor prevala asupra acestor Conditii Generale de Utilizare.

Termenii utilizati in acest document sunt definiti dupa cum urmeaza:

 • “B2I.APP SRL” este o societate cu raspundere limitata, inregistrata in Romania, care opereaza o solutie de dezvoltare, prelucrare, furnizare, filtrare si export de rapoarte interactive si de furnizare de video-uri cu sfaturi de business sau training prin intermediul site-ului sau.

 • „Utilizator” inseamna orice persoana fizica sau juridica autorizata sa utilizeze Serviciile B2I.APP SRL.

 • „Serviciile” furnizate de B2I.APP SRL sunt caracteristicile puse la dispozitie Utilizatorilor prin intermediul Site-ului, in conformitate cu Versiunea aplicabila a Software-ului, cum ar fi preluarea si prelucrarea de informatii si baxe de date, dezvoltarea, prelucrarea, furnizarea, filtrarea si exportul de rapoarte interactive si furnizare de video-uri cu sfaturi de business sau training.

 • „Operatorul de date” este societatea care efectueaza prelucrarea datelor la solicitarea unui operator de date. Astfel, B2I.APP actioneaza ca un procesator de date pentru a-si pune Serviciile la dispozitia Utilizatorilor, care definesc scopul si mijloacele prelucrarii. B2I.APP poate folosi, de asemenea, procesatori secundari („subprocesatori”) pentru a efectua prelucrarea datelor in numele sau.

 • „Datele utilizatorului” sunt intelese ca date prelucrate de B2I.APP SRL in numele Utilizatorilor in cadrul prestarii Serviciilor contractate.

 • „Date cu caracter personal” inseamna informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila.

 • „Software” inseamna suita de software detinuta si/sau operata de B2I.APP SRL sau afiliatii sai si/sau livrate sub numele comercial B2I.APP si necesare pentru furnizarea Serviciilor.

 • Versiune”: inseamna toate versiunile Software-ului dezvoltat de B2I.APP SRL. Toate versiunile se vor aplica Utilizatorului ca parte a software-ului si Serviciilor standard B2I.APP. O versiune poate crea, modifica sau intrerupe una sau mai multe caracteristici ale Serviciului.

 • „Partile” inseamna B2I.APP SRL si Utilizatorul.


1) Scopul Serviciilor B2I.APP

B2I.APP SRL furnizeaza o solutie de dezvoltare, prelucrare, furnizare, filtrare si export de rapoarte interactive si de furnizare de video-uri cu sfaturi de business sau training.


2) Gestionarea contului utilizatorului

Utilizarea Serviciilor B2I.APP necesita crearea unui cont online de catre administratorul platformei.

Utilizatorii sunt responsabili pentru acuratetea informatiilor pe care le furnizeaza catre B2I.APP si se angajeaza sa actualizeze informatiile care ii privesc sau sa notifice fara intarziere B2I.APP cu privire la orice modificare care le afecteaza situatia.

In cazul utilizarii frauduloase a contului lor, Utilizatorii se angajeaza sa notifice imediat B2I.APP si sa-si schimbe fara intarziere parola de acces.

B2I.APP nu va fi in niciun caz raspunzatoare pentru daune materiale sau de alta natura rezultate din utilizarea contului de catre o terta parte, cu sau fara permisiunea Utilizatorilor.

B2I.APP va stoca doar informatii cu privire la actiunile de login in platforma sa si modificarile de parola in numele Utilizatorilor, nu si informatii despre alte actiuni intreprinse de Utilizatori in platforma. B2I.APP va proteja integritatea, confidentialitatea si securitatea administrativa, materiala si tehnica a informatiilor personale ale Utilizatorilor.


3) Conditii financiare

Prin abonarea la Serviciile B2I.APP, Utilizatorii sunt de acord sa plateasca pretul corespunzator Serviciilor la tariful agreat cu B2I.APP.

Cu exceptia cazului in care se prevede altfel in mod expres, preturile Serviciilor achizionate de Utilizatori sunt cele publicate pe site (LINK) si vor fi platite prin virament bancar in maxim 7 zile de la data la care au fost facturate. Facturile emise vor fi transmise catre e-mail-ul inregistrat la crearea conturilor fiecarui Utilizator, daca nu a fost agreat altfel intre Parti.

Preturile afisate pe Site nu includ TVA.


4) Utilizarea Serviciilor

4.1 Respectarea reglementarilor aplicabile

Fiecare parte declara ca va respecta reglementarile aplicabile activitatii sale.


In termeni generali, Utilizatorii vor garanta ca informatiile trimise catre B2I.APP nu contravin nici unei prevederi legale in vigoare in Romania si in statul in care Utilizatorul isi desfasoara activitatea.

4.1.1 Drepturile de proprietate intelectuala ale utilizatorului

Utilizatorii autorizeaza B2I.APP sa-si foloseasca numele, marca si identitatea vizuala exclusiv in scopul executarii Serviciilor.

Utilizatorii garanteaza catre B2I.APP:

 • ca au puterea si autoritatea deplina de a exploata si acorda drepturi de proprietate intelectuala si industriala si ca aceste drepturi nu sunt in niciun fel cesionate, ipotecate, grevate sau investite in niciun fel unui tert;

 • ca nu au si nu vor face, prin cesiune catre un tert sau prin orice alt mijloc, nimic de natura sa compromita utilizarea drepturilor de proprietate intelectuala si industriala;

 • ca nu au si nu vor furniza B2I.APP nicio secventa, reproducere sau reminiscenta de natura sa incalce drepturile tertilor;

 • ca nu sunt pe rol sau pe cale sa fie introduse niciun litigiu sau procedura in legatura cu drepturile de proprietate intelectuala.

In plus, Utilizatorii se vor obliga sa garanteze B2I.APP impotriva oricarei pretentii sau revendicari din partea tertilor, precum si impotriva oricarei raspunderi sau penalitati pe care B2I.APP ar putea fi obligata sa o suporte, ca urmare a oricarei nerespectari a prezentului articol.

4.1.2 Drepturile de proprietate intelectuala si industriala ale B2I.APP

Toate programele, serviciile, procesele, modelele, software-ul, tehnologiile, marcile comerciale si denumirile comerciale si inventiile care apar pe Site, accesibile prin Site sau prin Serviciile B2I.APP, sunt proprietatea B2I.APP sau a partenerilor sai.

Utilizatorii se vor obliga sa nu foloseasca, in niciun fel, Site-ul, Serviciile sau oricare dintre elementele mentionate mai sus in alte scopuri decat cele prevazute in prezentul document, sub sanctiunea suportarii prejudiciilor provocate.

4.2 Protectia datelor cu caracter personal ale tertilor

In scopul furnizarii Serviciilor, B2I.APP are acces la informatiile continute in bazele de date furnizate de Utilizatori, precum si la continutul rapoartelor si video-urilor furnizate prin intermediul Serviciilor. Aceste informatii contin date personale referitoare la terti. Utilizatorii sunt deplin constienti de aceste aspecte si sunt de acord cu toate consecintele implicate

4.2.1 Responsabilitatea Utilizatorilor in legatura cu datele personale

In calitate de creatori ai bazelor de date, Utilizatorii sunt responsabili pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care apar in acele baze de date in sensul reglementarilor aplicabile. Ca atare, Utilizatorul garanteaza catre B2I.APP ca vor respecta prevederile Regulamentului nr. 2016/679 din 27 aprilie. 2016 („GDPR”) precum si cele ale legislatiei nationale, si in special:


 • ca datele cu caracter personal continute in fisierele/bazele de date transmise au fost colectate si prelucrate in conformitate cu reglementarile aplicabile;

 • ca Utilizatorii au informat persoanele vizate in conformitate cu regulile aplicabile;

 • dupa caz, ca colectarea si prelucrarea au fost consimtite de persoanele vizate;

 • ca persoanelor vizate li se va permite sa isi exercite drepturile in conformitate cu normele aplicabile;

 • ca Utilizatorii se angajeaza ca informatiile sa fie rectificate, completate, clarificate, actualizate sau sterse daca sunt inexacte, incomplete, ambigue sau depasite, sau daca persoana vizata doreste sa interzica colectarea, utilizarea, comunicarea sau stocarea acestora.

Se precizeaza ca Utilizatorii sunt singurii responsabili pentru gestionarea perioadelor de pastrare a datelor cu caracter personal pe care le incarca pe platforma B2I.APP si ca le revine sarcina de a sterge datele pe masura ce perioada de pastrare a acestora expira. B2I.APP este responsabila doar pentru stergerea acestor date la sfarsitul relatiei sale contractuale cu Utilizatorii.

In plus, Utilizatorii se angajeaza sa nu includa in bazele de date furnizate catre B2I.APP date personale cunoscute ca „sensibile” in sensul articolului 9 din GDPR si, in special, date referitoare la starea de sanatate, dar nici date referitoare la condamnari si infractiuni penale, orice numar de securitate sociala sau orice numar de card bancar. B2I.APP nu poate fi facuta in niciun fel responsabila pentru prezenta unor astfel de date personale in fisierele si bazele de date primite si pentru consecintele care ar putea rezulta din aceasta. In cazul incalcarii acestei clauze, Utilizatorul va fi singurul responsabil pentru orice consecinte si se obliga sa garanteze si, daca este necesar, sa despagubeasca, B2I.APP.

4.2.2 Protectia datelor personale ale Utilizatorului

B2I.APP a luat toate masurile de precautie necesare pentru a pastra securitatea datelor cu caracter personal si, in special, pentru a preveni distorsionarea sau deteriorarea acestora sau ca terti neautorizati sa aiba acces la acestea.

Aceste masuri includ urmatoarele:

 • Firewall cu mai multe niveluri

 • Antivirus pentru detectarea incercarilor de intruziune

 • Transmiterea datelor criptate folosind tehnologia SSL/https/VPN

 • Centre de date certificate Tier 3 si PCI DSS

In plus, accesul la prelucrare de catre Serviciile B2I.APP necesita autentificarea persoanelor care acceseaza datele, prin intermediul unui cod de acces individual si a unei parole, suficient de robuste care poate fi reinnoita periodic.

Datele transmise prin canale de comunicare nesecurizate vor face obiectul unor masuri tehnice menite sa faca aceste date de neinteles pentru orice persoana neautorizata.


4.2.3 Conditiile relatiei de prelucrare

B2I.APP actioneaza ca procesator de date in numele Utilizatorilor si se obliga sa respecte obligatiile descrise in Anexa „ Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal ”.


In acest context, se precizeaza ca:

 • Utilizatorii isi pot actualiza/sterge fisierele/bazele de date furnizate catre B2I.APP astfel incat datele cu caracter personal sa nu mai fie in posesia B2I.APP.

 • Datele cu caracter personal continute in fisierele/bazele de date transmise catre B2I.APP pot fi dezvaluite tertilor numai in urmatoarele cazuri:

 • daca Utilizatorii au solicitat rapoarte care contin aceste date si cu autorizarea Utilizatorilor care certifica ca persoana vizata si-a autorizat ea insasi aceasta dezvaluire;

 • la cererea autoritatilor judiciare competente, la rechizitie judiciara sau in contextul unui litigiu juridic.

4.2.4 Utilizarea datelor de catre B2I.APP

Pentru a permite B2I.APP sa anticipeze si sa evite riscurile de accesare voluntara sau involuntara a datelor cu caracter personal, Utilizatorii sunt informati ca B2I.APP isi rezerva dreptul de a bloca accesare fisierelor/bazelor de date considerate problematice sau de a utiliza proceduri de anonimizare a datelor cu caracter personal. Orice transmitere a acestor date va fi efectuata de B2I.APP in conformitate cu legile aplicabile si cu ghidurile UE.

4.3: Limitarea utilizarii Serviciului

Utilizatorul intelege si este de acord in mod expres ca Serviciile sunt furnizate asa cum sunt si pe masura ce sunt disponibile, cu toate defectiunile si defectele. B2I.APP nu ofera nicio garantie cu privire la Serviciu, pentru sine si in numele afiliatilor sai, licentiatorilor si furnizorilor de servicii, in afara de cele de mai sus si declina in mod expres orice garantie implicita, inclusiv orice garantii de vandabilitate, adecvare pentru un anumit scop si non -incalcare. B2I.APP nu face nicio declaratie ca serviciile vor indeplini cerintele Utilizatorului, vor obtine rezultatele dorite, vor fi compatibile sau vor functiona cu orice alt software, aplicatii, sisteme, dispozitive sau servicii, vor functiona fara intrerupere, vor indeplini orice standarde de performanta sau fiabilitate, sau sa fie fara erori sau ca orice erori sau defecte pot sau vor fi corectate.

Utilizatorul recunoaste si accepta ca utilizarea de catre acesta a Serviciilor trebuie sa respecte instructiunile detaliate primite cu ocazia prezentarii serviciului de catre B2I.APP. B2I.APP va intocmi in viitor si o Documentatie de utilizare, ce va fi actualizata din cand in cand si se recomanda ca Utilizatorul sa consulte Documentatia in mod regulat. Utilizatorul recunoaste si accepta ca orice utilizare a Serviciului, nerespectand si/sau incalcand liniile directoare furnizate de B2I.APP, poate afecta performanta Serviciului si/sau modifica pretul acestuia.

4.4 Utilizari interzise

Este interzisa orice utilizare a Serviciilor care poate deteriora, dezactiva sau supraincarca infrastructura sau retelele B2I.APP conectate la serverele B2I.APP sau poate interfera cu folosirea Serviciilor de catre alti Utilizatori.

Orice incercare de a accesa, fara autorizare, Serviciile, orice alte conturi, sisteme informatice sau alte retele conectate la un server B2I.APP sau la oricare dintre Servicii prin hacking sau orice alta metoda este interzisa.

Utilizarea Serviciilor in scopul de a obtine rapoarte pentru fisiere/baze de date care nu sunt detinute in mod legal sunt interzise.

Orice utilizare a Serviciilor contrara regulilor aplicabile referitoare la protectia datelor cu caracter personal si/sau politicii de confidentialitate este interzisa.

Orice utilizare a Serviciilor cu incalcarea drepturilor tertilor este interzisa.

In cazul nerespectarii acestui articol, B2I.APP isi rezerva dreptul de a bloca imediat accesul Utilizatorilor la Serviciile lor si de a elimina toate informatiile din contul lor fara notificare si fara rambursare si fara vreo rambursare de cost sau orice alta forma de compensare.

B2I.APP isi rezerva dreptul de a refuza sau de a limita serviciul la conturile care nu respecta Conditiile sale generale de utilizare sau legile care reglementeaza utilizarea datelor.


5) Responsabilitati si garantii

5.1 Responsabilitatile si garantiile B2I.APP

Cu exceptia cazurilor fortuite sau de forta majora, B2I.APP garanteaza Utilizatorilor executarea corespunzatoare a serviciului prestat cu respectarea prezentelor Conditii Generale de Utilizare.

B2I.APP este responsabila pentru calitatea rapoartelor furnizate catre Utilizatori, dar nu pentru informatia bruta care sta la baza acestor rapoarte. B2I. APP ofera o perioada de garantie de 14 zile in care Utilizatorii pot solicita rambursarea intregii contravalori achitate pentru rapoartele cu pricina, insa accesul Utilizatorilor la rapoartele refuzate va fi imediat suspendat.

Orice alta compensatie potentiala datorata de B2I.APP, Utilizatorului sau unui tert, ca urmare a raspunderii B2I.APP sau a partenerilor sai, cu privire la indeplinirea acestor conditii, nu va depasi pretul platit de Utilizator in schimbul Serviciul (Serviciile) care da nastere raspunderii mentionate.

B2I.APP nu va garanta in niciun caz Utilizatorului compensatii economice, de imagine sau de informatii la care acesta din urma le poate astepta din utilizarea rapoartelor dezvoltate si furnizate de B2I.APP.

B2I.APP nu controleaza calitatea si continutul informatiilor transmise prin fisiere/baze de date de catre Utilizatori, acest aspect ramand in responsabilitatea Utilizatorilor.

In nici un caz B2I.APP nu poate fi facuta responsabila in nicio calitate in raport cu tertii pentru orice daune rezultate din rapoartele si video-urile create si furnizate in numele Utilizatorilor.

5.2 Responsabilitatile si garantiile Utilizatorilor

Utilizatorii sunt singurii responsabili pentru continutul fisierelor/bazelor de date furnizate catre B2I.APP.

Utilizatorii pot fi trasi la raspundere pentru nerespectarea acestor Conditii Generale de Utilizare, a politicilor de confidentialitate si anti-spam ale B2I.APP sau a oricarei prevederi legale sau de reglementare sau a unei prevederi care rezulta dintr-un acord international aplicabil.

Utilizatorii garanteaza B2I.APP impotriva oricaror daune, orice pretentie si orice recurs al tertilor care rezulta din incalcarea, de catre Utilizatori, a prezentelor Conditii Generale de Utilizare, a politicilor de confidentialitate si anti-spam ale B2I.APP sau a oricarei prevederi legale sau de reglementare, romana sau internationala .


6) Modificari ale conditiilor de utilizare, ale politicilor B2I.APP si ale ofertei

B2I.APP poate modifica acesti Termeni de utilizare, politicile sale de confidentialitate si oferta.

In orice caz, utilizarea in continuare de catre Utilizator a Serviciilor va constitui acceptarea modificarilor.

Conditiile generale de utilizare, politicile de confidentialitate si modificarile acestora, precum si oferta B2I.APP actualizata cu ultimele modificari, pot fi consultate oricand pe Site.

In cazul unei modificari substantiale a acestor termeni, B2I.APP poate decide sa informeze Utilizatorul prin e-mail sau direct pe contul sau din Platforma.

Versiunea in limba romana a acestor Termeni de utilizare intre B2I.APP si Utilizator este obligatorie si prevaleaza.


7) Durata – Incetarea

Prezentele Conditii Generale de Utilizare sunt in vigoare pe o perioada nedeterminata.

Utilizatorii isi pot inchide contul B2I.APP in orice moment printr-un e-mail trimis catre info@b2i.ro sau prin intermediul formularului de contact.

In cazul rezilierii de catre Utilizatori sau din culpa acestora, sumele platite pentru Serviciile B2I.APP vor ramane achitate chiar daca Utilizatorii nu au epuizat cotele achizitionate.

In cazul nerespectarii de catre Utilizatori a acestor Conditii Generale de Utilizare, a politicilor de confidentialitate ale B2I.APP sau a oricarei prevederi legale sau de reglementare, B2I.APP isi rezerva dreptul de a rezilia prezentul acord cu Utilizatorii cu un preaviz de 15 zile.

Rezilierea se va produce fara notificare si fara preaviz in cazul nerespectarii articolului „Utilizarea Serviciilor” din aceste conditii.


8) Forta majora

Partile nu vor fi trase la raspundere daca neexecutarea sau intarzierea in indeplinirea uneia dintre obligatiile lor descrise in prezentele Conditii Generale de Utilizare rezulta dintr-un caz de forta majora.

Forta majora inseamna orice eveniment extern care a fost imposibil de prevenit si care a fost imprevizibil, astfel cum este interpretat de jurisprudenta instantelor romane si care impiedica una dintre parti sa isi indeplineasca obligatiile sau face executarea acestuia excesiv de oneroasa.

In mod expres, vor fi considerate cazuri de forta majora urmatoarele, pe langa cele avute in vedere de obicei de jurisprudenta instantelor romane, si fara ca aceasta lista sa fie restrictiva:

 • razboaie, conflicte armate, revolte, insurectii, sabotaj, acte de terorism,

 • greve generale sau partiale, interne sau externe companiei, care afecteaza un furnizor sau un operator national, blocaje, blocaje de mijloace de transport sau achizitii din orice motiv,

 • dezastre naturale care au ca rezultat distrugerea infrastructurii, cum ar fi incendii, furtuni, inundatii, pagube ale apei,

 • restrictii guvernamentale sau legale, modificari legale sau de reglementare ale formelor de marketing, cazuri care implica suspendarea, anularea sau revocarea oricarei autorizatii de catre orice autoritate competenta relevanta;

 • intreruperi ale retelei B2I.APP, subcontractantului sau furnizorului acestuia, ca urmare a defectiunilor calculatorului, blocarii mijloacelor de telecomunicatii, fie ca rezulta din atacuri externe, intreruperi ale serviciilor de catre furnizorul de acces sau alte persoane, precum si orice alt eveniment neimputabil B2I.APP , subcontractantul sau furnizorul acestuia, impiedicand efectuarea normala a serviciilor prestate,

 • intreruperi ale alimentarii cu energie electrica de peste 48 de ore.

Fiecare parte va notifica celeilalte parti prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire orice eveniment de forta majora.


9) Protectia datelor personale referitoare la Utilizator

Informatiile, inclusiv datele personale, colectate de B2I.APP in contextul relatiei sale de afaceri cu Utilizatorii sunt supuse prelucrarii computerizate detaliate in „Politica de confidentialitate” a B2I.APP – https://b2i.app/privacy-policy.


10) Nulitatea partiala a Conditii Generale pentru Utilizare

Anularea oricareia dintre clauzele Conditiilor Generale de Utilizare nu poate atrage anularea acestora in totalitate, cu conditia insa sa se salveze echilibrul si economia generala a acordului.


11) Legea aplicabila – Atribuirea competentei

Conditiile generale de utilizare sunt guvernate de legea romana.

In caz de litigiu, se va incerca mai intai o rezolvare pe cale amiabila, in termen de 30 de zile lucratoare de la inregistrarea reclamatiei la sediul B2I.APP SRL sau transmiterea prin e-mail la adresa info@b2i.ro.

Orice disputa intre parti decurgand din validitatea, interpretarea si/sau executarea, rezilierea sau incalcarea Conditiilor generale de utilizare va fi inaintata spre solutionare instantelor judecatoresti competente din raza Municipiului Oradea, inclusiv in caz de rezumat, proceduri, cereri de garantie si/sau parati multipli.


12) Contact

Pentru diverse aspecte, intrebari, nelamuriri sau solicitari, puteti trimite un mesaj prin formularul de contact (https://b2i.app/contact) sau prin e-mail la adresa noastra: info@b2i.ro


Ultima actualizare: 11.05.2022
ANEXA 1 – Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal


In contextul Serviciilor furnizate Utilizatorului, B2I.APP este obligata sa efectueze operatiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal in numele Utilizatorului. Aceasta prelucrare se efectueaza pe durata relatiei contractuale dintre B2I.APP si Utilizator.

Prelucrarea efectuata de B2I.APP in numele Utilizatorului este descrisa mai jos:

 • Stocarea fisierelor/bazelor de date incarcate de Utilizatori

 • Convertirea unora dintre fisierele/bazele de date

 • Preluarea si prelucrarea fisierelor/bazelor de date in softul de dezvoltare a rapoartelor

 • Incarcarea rapoartelor in cloud si transmiterea catre https:// b2i.app

 • Actualizarea rapoartelor

 • Colectarea si prelucrarea adreselor de e-mail furnizate de Utilizatori

 • Colectarea consimtamantului (in cazul in care Utilizatorul foloseste formularul B2I.APP pentru acceptul serviciilor B2I.APP)

In acest sens, B2I.APP declara ca ofera suficiente garantii cu privire la implementarea masurilor tehnice si organizatorice adecvate, astfel incat prelucrarea sa indeplineasca cerintele GDPR si sa asigure protectia drepturilor persoanei vizate si se obliga sa respecte urmatoarele obligatii:


1. Obligatiile B2I.APP

a) Instructiuni pentru utilizator

B2I.APP se angajeaza sa prelucreze datele personale numai in scopul realizarii Serviciilor in conformitate cu instructiunile Utilizatorului. Astfel, B2I.APP este de acord sa nu cedeze, sa inchirieze, sa transfere sau sa comunice in alt mod unei alte persoane, toate sau o parte din datele cu caracter personal si sa nu utilizeze datele cu caracter personal in alte scopuri decat cele prevazute in Conditiile generale de utilizare. .

In cazul in care B2I.APP considera ca o instructiune data de Utilizator constituie o incalcare a unei legi aplicabile, B2I.APP trebuie sa informeze imediat Utilizatorul.

b) Confidentialitate si securitate

B2I.APP garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal prelucrate in legatura cu Serviciile. Ca atare, asigura (i) ca datele cu caracter personal sunt comunicate doar persoanelor care trebuie sa le cunoasca, (ii) ca aceste persoane sunt la curent cu instructiunile Utilizatorului si se angajeaza sa prelucreze datele cu caracter personal care le sunt incredintate numai cu respectarea stricta a prevederilor instructiuni si in niciun alt scop, (iii) ca fac obiectul unei obligatii contractuale sau legale corespunzatoare de confidentialitate si (iv) ca primesc pregatirea necesara in domeniul protectiei datelor.

B2I.APP se angajeaza sa puna in aplicare masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru a pastra confidentialitatea si securitatea datelor cu caracter personal si, in special, pentru a preveni denaturarea, deteriorarea sau comunicarea catre terti neautorizati si, mai general, pentru a proteja datele cu caracter personal impotriva distrugerea accidentala sau ilegala, pierderea accidentala, alterarea, diseminarea sau accesul neautorizat, precum si impotriva oricarei forme de prelucrare ilegala, precizandu-se ca aceste masuri trebuie sa asigure, tinand cont de cele mai bune practici si de costurile asociate implementarii acestora, un nivel de securitate adecvata riscurilor prezentate de prelucrare si naturii datelor care trebuie protejate si, mai general, pentru a garanta un nivel de securitate a datelor cu caracter personal adecvat riscului.

c) Notificarea incalcarii datelor cu caracter personal

In cazul unei incalcari accidentale sau ilegale a securitatii care are ca rezultat distrugerea, pierderea, modificarea, dezvaluirea neautorizata sau accesul neautorizat la datele personale prelucrate de B2I.APP, B2I.APP se obliga sa notifice imediat Utilizatorul in termen de 72 de ore de la detectarea incident.

In astfel de circumstante, si in consultare cu Utilizatorul, B2I.APP se obliga sa puna in aplicare masurile necesare de protectie a datelor si sa limiteze orice efecte negative asupra persoanelor vizate.

B2I.APP se angajeaza sa furnizeze Utilizatorului toate informatiile si asistenta rezonabila pentru a-i permite acestuia din urma sa isi indeplineasca obligatiile de a notifica autoritatile de protectie a datelor si, dupa caz, persoanele vizate.

d) Suport pentru utilizatori

B2I.APP se angajeaza, pe cat posibil, sa asiste Utilizatorul in indeplinirea propriilor obligatii. Astfel, B2I.APP:

 • va comunica Utilizatorului ce fel de date cu caracter personal a identificat in fisierele/rapoartele primite de la Utilizator si care sunt datele cu caracter personal pe care le-a preluat si prelucrat in rapoarte si/sau video-uri;

 • va raspunde cu promptitudine oricarei solicitari din partea Utilizatorului privind datele cu caracter personal prelucrate, pentru a permite Utilizatorului sa ia in considerare, in termenele stabilite, orice posibile solicitari din partea persoanelor vizate (drept de acces, drept de rectificare, drept de distrugere, etc.), si mai general sa tina cont de natura prelucrarii si sa ajute Utilizatorul prin masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a-si indeplini obligatia de a raspunde solicitarilor transmise de persoanele vizate in vederea exercitarii drepturilor acestora;

 • va transmite Utilizatorului, la primire, solicitari din partea persoanelor vizate de a-si exercita drepturile;

 • va asista si colabora cu Utilizatorul pentru a garanta respectarea obligatiilor sale, in conformitate cu reglementarile aplicabile in materie, si in special ajuta Utilizatorul sa asigure securitatea datelor cu caracter personal, sa isi respecte obligatiile in cazul unei securitati. incalcarea si sa asiste Utilizatorul in realizarea oricaror masuri necesare inainte de prelucrare, cum ar fi implementarea unei analize de impact.

e) Accesul/stergerea datelor

In orice moment pe parcursul implementarii Conditiilor Generale de Utilizare, Utilizatorul poate accesa datele personale prelucrate de B2I.APP in cadrul fisierelor/bazelor de date transmise si, respectiv a rapoartelor/video-urilor dezvoltate de B2I.APP sau poate solicita stergerea tuturor fisierelor/bazelor de date, rapoartelor si video-urilor aflate in posesia B2I.APP si a partenerilor sai.

La incheierea relatiei contractuale, B2I.APP se obliga, la cererea Utilizatorului, sa distruga toate datele personale, sau sa le returneze Utilizatorului sau altui procesator de date desemnat de acesta daca este fezabil din punct de vedere tehnic si in termen de maxim 3 luni. Returul trebuie sa fie insotit de distrugerea copiilor existente in sistemele informatice ale B2I.APP, cu exceptia cazului in care vreo lege aplicabila impune pastrarea acestora. B2I.APP se obliga sa furnizeze Utilizatorului, la cerere, dovada unei astfel de distrugeri.

2. Audit

B2I.APP se obliga sa furnizeze Utilizatorului toate informatiile si documentele necesare pentru a demonstra respectarea obligatiilor prevazute in prezentul document.

B2I.APP autorizeaza Utilizatorul sau orice alt auditor extern care nu concureaza cu B2I.APP si care este mandatat de catre Utilizator sa inspecteze si sa auditeze activitatile sale de prelucrare a datelor cu caracter personal si se obliga sa accepte toate solicitarile rezonabile facute de catre Utilizator pentru a verifica daca B2I.APP respecta obligatiile contractuale impuse. prin prezenta anexa.

Se convine ca, sub rezerva oricaror solicitari din partea autoritatilor de reglementare in acest sens, astfel de audituri sa poata avea loc nu mai mult de o data (1) pe an de contract. In toate cazurile, Utilizatorul trebuie sa dea B2I.APP un preaviz de minim cincisprezece (15) zile, iar auditul nu trebuie sa perturbe in niciun caz activitatile in desfasurare ale B2I.APP. Auditul se va limita la activitatile de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de B2I.APP in numele Utilizatorului, iar Utilizatorul nu va putea accesa datele referitoare la alti clienti B2I.APP.

B2I.APP se angajeaza sa comunice toate documentele justificative care dovedesc conformitatea prelucrarii cu instructiunile Utilizatorului si ca au fost intr-adevar puse in aplicare masurile de securitate corespunzatoare.


3. Sub-prelucrare

Utilizatorul este informat, si accepta in mod expres, ca B2I.APP poate recurge la subprocesatori in contextul Serviciilor, care vor avea acces/prelucra datele personale incredintate de Utilizator in numele lor. Lista procesoarelor relevante este urmatoarea: vezi lista .

Utilizatorul este constient de faptul ca unii dintre acesti subprocesatori se afla in tari din afara Uniunii Europene, inclusiv in Statele Unite, si, ca atare, Utilizatorul autorizeaza in mod expres B2I.APP sa transfere date cu caracter personal in afara Uniunii Europene. B2I.APP se angajeaza sa puna in aplicare toate garantiile necesare pentru a supraveghea aceste transferuri in conformitate cu regulile aplicabile.

In acest context, Utilizatorul va mandata in mod expres B2I.APP sa semneze, in numele si in numele sau, clauze contractuale tip „de la operator la persoana imputernicita de prelucrare” cu subprocesorii (a se vedea clauzele standard ale Comisiei Europene la urmatoarea adresa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=RO).

In cazul modificarii listei subprocesorilor sai, B2I.APP va notifica Utilizatorul prin e-mail sau prin notificare prin contul de client, iar Utilizatorul va avea posibilitatea de a anula abonamentul in cazul unei obiectii. Se precizeaza ca aceasta notificare va include orice informatie referitoare la posibile transferuri de date cu caracter personal in afara Uniunii Europene.

Atunci cand B2I.APP foloseste subprocesatori pentru a desfasura activitati specifice de prelucrare in numele si la instructiunile Utilizatorului, aceleasi obligatii de protectie a datelor ca cele prevazute in prezentele Conditii Generale de Utilizare sunt impuse contractual subprocesorilor, in special in ceea ce priveste furnizarea garantii suficiente cu privire la implementarea masurilor tehnice si organizatorice adecvate, daca acest lucru este posibil.

Este responsabilitatea B2I.APP sa se asigure ca subprocesorii ofera suficiente garantii pentru a se asigura ca prelucrarea indeplineste cerintele GDPR. In cazul in care subprocesorii nu isi indeplinesc obligatiile de protectie a datelor, se reaminteste ca B2I.APP ramane pe deplin raspunzatoare fata de Utilizator pentru indeplinirea de catre subprocesatori a obligatiilor care le revin.

4. Transferuri de date cu caracter personal in afara UE in scopuri legale

In cazul in care B2I.APP este obligata sa efectueze astfel de transferuri conform legii aplicabile, se obliga sa informeze imediat Utilizatorul despre aceasta obligatie legala inainte de prelucrare, cu exceptia cazului in care legea aplicabila interzice astfel de informatii din motive de interes public.


Ultima actualizare: 11.05.2022